Ny håndbog skal skabe bedre rammer for borgeres selvstændighed

6. juni - 2019
Medborgerskabsfortællingen – et samtale- og procesværktøj er udviklet til at fremme mennesker med handicaps selvstændighed og selvindsigt.

For når en borger har større indflydelse på sin handleplan og sine mål, så styrker det livskvaliteten. Værktøjet styrker borgerens mulighed for aktivt at deltage i opfølgningssamtalen og i arbejdet med egen handleplan og mål.

Medborgskabsfortællingen giver borgere og medarbejdere på handicapområdet i SOF en bedre forudsætning for at finde de rigtige løsninger igennem opfølgningssamtaler om borgerens mål. Værktøjet, der til daglig omtales som Medborgerskabsfortællingen, sætter rammen om processerne forberedelse, afvikling og afrunding i opfølgningssamtalen mellem borger, sagsbehandler og pædagogisk medarbejder på udvalgte botilbud i Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse og Center for Erhvervet Hjerneskade. 

”Med Medborgerskabsfortællingen sikrer vi, at borgeren får sin egen stemme i samtalen og på den måde kan udtrykke sine ønsker og drømme. Som forvaltning ønsker vi nogle helt særlige forhold drøftet – eller ønsker en særlig faglig vinkel på det sociale arbejde – fx at støtte progression, tilknytning til arbejde, uddannelse, familie og andre fællesskaber. Med arbejdsgangene i Medborgerskabsfortællingen sikrer vi, at der er to parter, der sætter en fælles dagsorden – sagsbehandleren og borgeren. Tilsammen bliver borgerens drømme og ønsker udgangspunktet, og de faglige kompetencer og ambitioner en del af løsningen”, udtaler Borgercenterchef Mette Boskov Vedsmand.

Positiv indflydelse hos borgerne, pædagogiske medarbejdere og sagsbehandlere

De første evalueringer har allerede nu vist en positiv indflydelse hos borgerne. Emil W, der er borger og har været med til at udvikle Medborgerskabsfortællingen udtaler: 

”Jeg er selv begyndt at tage den i brug, når jeg ikke kan finde hoved og hale i mine egne tanker. Den bidrager med selvforståelse og strukturelle redskaber, som gør det nemmere at stå på egne ben”, siger han. 

Medborgerskabsfortællingen skal bruges af både mennesker med handicaps og det pædagogiske personale, som de møder i deres hverdag på deres botilbud.

”Arbejdsgangene i Medborgerskabsfortællingen som et samtaleredskab, bidrager til at personalet, sagsbehandler og den unge sammen sikrer en målrettet, meningsfuld og konstruktiv indsats, ved at den unge aktivt inddrages før, under og efter mødet”, forklarer Randi Westh, der er pædagogisk medarbejder i ASPECT under Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse.

Denne vurdering støttes op af Mads Løwe, der arbejder på Vinklen under Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse.

"Medborgerskabsfortællingen har bevist, at det er muligt for borgere med særlige behov at være til stede på møder, forstå det, som bliver sagt og aftalt, samt tage medansvar for det efterfølgende arbejde. Efter mødet fortalte borgeren mig, at han havde en oplevelse af at have været med til hele mødet, og at der ikke blev talt hen over hovedet på ham”, siger han. 

Ydermere uddyber socialfaglig konsulent, Cathrine Gerdes, der har bidraget med sin viden om Voksenudredningsmetoden i håndbogen. 

”Det har en effekt på de indsatsmål, som bliver formuleret, så de i højere grad er borgernes egne mål. Jeg mener, at værktøjet kan bidrage til at nuancere sagsbehandlernes billede af, hvordan en opfølgningssamtale kan afholdes”.

Værktøjet viser vejen

En af bogens forfattere Mia Eversby, ekstern konsulent i projektet Borgeren i førersædet, fortæller:

”Gennem borgernes fortællinger dukker detaljer og nuancer frem. Som sagsbehandler og pædagogisk medarbejder skal vi, i fællesskab med den enkelte borger, søge fortællingerne. Vi skal i fællesskabet finde tilgange, der kan folde fortællingerne ud, og her kan Medborgerskabsfortællingen være med til at vise vejen”.  

Socialforvaltningen og Borgercenter Handicap fører an

Socialborgmester, Københavns Kommune, Mia Nyegaard (B) fortæller om bogen: 

"Med Medborgerskabsfortællingen tager vi et nyt skridt. For københavnere med handicap skal have mulighed for at folde deres ønsker og drømme ud. Bogen giver et indblik i, hvad der er vigtigt for københavnere med handicap i deres møde med kommunen. Samtaleværktøjet i denne bog er med til at højne fagligheden i Socialforvaltningen i Københavns Kommune – både i den pædagogiske praksis og i myndighedssagsbehandlingen”.

Mere om Medborgerskabsfortællingen

Værktøjet er udviklet i projektet ”Borgeren i førersædet”, der er støttet af Velux Fonden. I projektet arbejdes der ud fra forståelsen af, at når borgeren oplever større indflydelse og ejerskab til sin handleplan og mål, vil han/hun opleve større livskvalitet og mestring. Derfor har forfatterne i samarbejde med borgerne, udviklet Medborgerskabsfortællingen, der trin for trin giver konkrete værktøjer til at lykkes med dialogen både før, under og efter opfølgningssamtalen. 

Borgerne i førersædet

Med støtte fra Velux Fonden har Borgercenter Handicap søsat udviklingsprojektet Borgeren i førersædet. Projektet har til formål at styrke samarbejdet mellem borgere, pædagogiske medarbejdere og sagsbehandlere om borgerens opfølgning og mål, samt at sikre, at borgerens egne mål træder tydeligt frem i handleplanen.

De to forfattere, Mia Eversby og projektleder i Borgercenter Handicap Rikke Røge Forchhammer, har tilsammen bidraget med kvalificeret indhold, for at imødekomme en efterspørgsel på handleplansområdet for borgere med funktionsnedsættelse.  

Se video om Medborgerskabsfortællingen

Det kan du få hjælp til

Feedback