Organisering

Her kan du læse om de opgaver, som Borgercenter Handicap løser, og hvordan vi er organiseret.

Borgercenter Handicap er Socialforvaltningens center for københavnere med varig funktionsnedsættelse. Centret rummer både en myndighedsdel og otte centerfællesskaber med bo- og dagtilbud. Målgruppen er borgere mellem 0 og 65 år med betydelig varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller som er kronisk eller langvarigt syge.

Organisation

Vi består af et myndighedsområde med ca. 250 medarbejdere og otte centerfællesskaber, der rummer 61 specialiserede botilbud, bofællesskaber, aktivitets- samværs- og beskæftigelsestilbud til borgere med handicap. Her er der ca. 2200 ansatte.

Se organisationsdiagram 

Centerfællesskaber:  

Se oversigt over centerfællesskaber og botilbud

Se oversigt over dagtilbud og private aktivitetstilbud

Link til centrenes hjemmesider: 

Myndighedsområdet

Myndighedsområdet tilbyder råd og vejledning til borgere med nedsat funktionsevne og deres pårørende om mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning  - og behandler ansøgninger om bl.a. hjælpemidler, økonomisk støtte, forebyggende tiltag og personlige hjælperordninger. Sagsbehandlerne visiterer endvidere til bo- og dagtilbud. Myndighedsområdet er organiseret i en modtagelse, tre aldersopdelte områder, en taskforce samt en afdeling, der yder afløsning i hjemmet, ledsagelse og bostøtte. Hertil kommer et familiehus og to stabsfunktioner.  

Modtagelsen:

Modtagelsen er borgernes indgang til Borgercentret. Her kan københavnere med nedsat funktionsevne og deres pårørende få råd og vejledning om muligheder for hjælp og støtte efter den sociale lovgivning.  Modtagelsen straksbehandler også enkle ansøgninger og behandler desuden ansøgninger om hjælpemidler for borgere under 65 samt en række handicapkompenserende ydelser, ledsageordningen mv. og visiterer til tilbud i Familiehuset og de handicapfaglige teams på børne-, unge- eller voksenområdet.
Se pjece om fast sagsbehandler - Modtagelsen HKY

Aldersopdelte områder:  

De handicapfaglige teams i de aldersopdelte områder henvender sig til borgere med et mere omfattende behov for støtte og vejledning. Herunder visitation visitation til tidligt forebyggende indsatser, pædagogisk støtte, bo- og dagtilbud, sagsbehandling af ansøgninger om hjælpemidler og økonomisk støtte. De aldersopdelte områder henvender sig til: 

  • Børneområdet for familier med børn og unge op til 15 år.
  • Ungeområdet for unge mellem 15 og 25 år og deres familier.
  • Voksenområdet for borgere mellem 25 og 65 år.

Se pjece om fast sagsbehandler - Børneområdet
Se pjece om fast sagsbehandler - Ungeområdet
Se pjece om fast sagsbehandler - Voksenområdet 

Familiehuset: 

Henvender sig til familier til børn og unge med handicap og tillbyder bl.a. familierådgivning, vejledningsforløb og kurser.
Læs om tilbud i Familiehuset

Aflastningsinstitutionen Skovhusene: 

Skovhusene er en aflastningsinstitution for familier med børn og unge i alderen 0-25 år med varig og betydelig nedsat funktionsevne. 
Læs mere om Skovhusene
 

Huset for tidligt forebyggende indsatser
Huset for tidligt forebyggende indsatser er et gratis, åbent og anonymt tilbud til borgere i Københavns Kommune i alderen 18-65 år, som har en autismediagnose eller anden diagnose/funktionsnedsættelse.
Læs mere om tilbuddet 
Stabsfunktioner: 

Stabsfunktionerne understøtter borgercentret på tværs af  myndighedsområdet og de otte centerfællesskaber med faglig sparring, strategisk udvikling, jura, HR, økonomistyring, controlling, fakturering mv.

Video: Se, hvad Borgercenter Handicap kan hjælpe med

Samarbejdspartnere: 

Interne og eksterne samarbejdspartnere

Det kan du få hjælp til

Feedback