Uddannelse og beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse er for dig, der er i stand til at producere og indgå i en hverdag på en arbejdsplads - selv om du har en funktionsnedsættelse.

Du kan søge om beskyttet beskæftigelse, hvis du er bosiddende i Københavns Kommune og har en betydelig og varig fysisk funktionsnedsættelse, der medfører, at du ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Du skal være i stand til at kunne producere og indgå i en hverdag på en arbejdsplads.

Læs mere om beskyttet beskæftigelse og se, hvordan du søger, under Dagtilbud

Det kan du få hjælp til

Feedback