Andre hjælpemidler

Hvis det hjælpemiddel, du gerne vil søge om, ikke fremgår af hjemmesiden, kan du stadig søge om det, du har brug for. Der findes over 61.000 forskellige hjælpemidler, og vi har kun beskrevet de mest søgte.

Har du brug for et andet hjælpemiddel end dem, du finder på siderne her, kan du stadig søge, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. På Hjælpemiddelbasen kan du finde oplysninger om stort set alle hjælpemidler. 

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

  • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • kan lette dagligdagen i dit hjem
  • er nødvendigt i dit arbejdsliv

Der skelnes mellem hjælpemidler og forbrugsgoder. 

Hjælpemidler er produkter, der alene er fremstillet for at kunne afhjælpe nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er tale om et meget bredt udvalg af produkter, fx albuestokke, toiletforhøjere, rollatorer, kørestole osv. 

Forbrugsgoder er produkter, der forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug og med hele befolkningen som målgruppe. Disse produkter er ikke fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne. Men de kan i en række tilfælde udgøre den kompensation, som personer med en nedsat funktionsevne har behov for. Det kan fx være en el-scooter eller en kommunikations-app. 

Hvis kommunen bevilger et hjælpemiddel, er der ingen egenbetaling for dig, medmindre du ønsker et dyrere hjælpemiddel end det, kommunen har vurderet som værende bedst og billigst egnet. I det tilfælde skal du selv betale den ekstra udgift. 

Hvis kommunen bevilger et hjælpemiddel som et forbrugsgode, er der en egenbetaling på 50 procent af hjælpemidlets pris. Desuden kan der ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der koster under 500 kroner.

Du skal søge kommunen, inden du køber. 

Din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, eller hvor meget du kan få i tilskud. Tilskuddet er desuden skattefrit.

Hvis du er under 65 år, søger du om hjælpemidler og forbrugsgoder gennem Borgercenter Handicap. 

Er du over 65 år, skal du som udgangspunkt søge gennem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Læs mere på vores side om Overgang til folkepension.

Sådan indsender du en ansøgning

Du kan bruge den digitale selvbetjeningsløsning her på siden ved at logge i NemID og indsende den digitalt. Er du fritaget for Digital Post, kan du kontakte Borgercenter Handicap, der kan udlevere et ansøgningsskema til dig i papirform. Du er også velkommen til at komme forbi borgercentret i åbningstiden eller din lokale Borgerservice, hvor du kan få hjælp til at udfylde din ansøgning. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 17 88 00. 

Bemærk, at der findes to forskellige ansøgningsskemaer alt efter, om du søger om et kropsbåret hjælpemiddel eller du søger om et teknisk hjæpemiddel, et forbrugsgode eller en boligindretning. 

Hvis du sender ansøgningsskemaet med posten, skal du sende den med relevante oplysninger, som fx lægelig dokumentation for din funktionsnedsættelse, til Borgercenter Handicap:

Borgercenter Handicap
Mrk. Hjælpemidler
Borups Allé 43
2200 København N

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Det kan du få hjælp til

Feedback