Om hjemmetræning

Hjemmetræning er en mulighed, hvis du som forælder ønsker at træne dit barn derhjemme. Det kan ske i stedet for eller kombineret med et dagtilbud.

I kan søge hjemmetræning som forældre til børn op til 18 år, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og er berettiget til et særligt dagtilbud. For at vurdere om dit barn er i målgruppen er der brug for en lægelig beskrivelse/udredning af dit barn. Det er ikke selve diagnosen, der er afgørende, men beskrivelse af barnets funktionsniveau.

Dit barn skal være berettiget til et specialtilbud fx specialbørnehave eller specialskole. I kan som forældre vælge af afslå tilbuddet og træne på fuldtid eller kombinere institutionstilbuddet med hjemmetræning.

Kommunen skal vurdere familiens samlede situation og forældrenes ressourcer i forhold til at påtage sig hjemmetræning af barnet. Dette gør man ved at lave en børnefaglig undersøgelse efter paragraf 50 i serviceloven

Det er kommunens visitationsudvalg for hjemmetræning, der skal godkende, om du kan hjemmetræne dit barn.

 

Filer:
Vejledning til hjemmetræning
Ansøgningsskema
Ansøgningsskema - Ny eller supplerende metode
Vejledning til ansøgningsskema
Målskema
Ugeplan
Regnskabsark
Information om regnskab
Vejledning til regnskabsark
 

Sagsbehandlingsfrist:
En børnefaglig undersøgelse efter servicelovens paragraf 50 kan tage op til 4 måneder. Der er visitationsmøder 12 gange årligt. 

Tilskudstype:
Kommunalbestyrelsen sørger for træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet. Udgifterne til træningsredskaber, kurser, hjælpere, m.v. til det enkelte barn eller den enkelte unge må ikke overstige 658.784 kr. om året (2021). 

Det kan du få hjælp til

Feedback