Om botilbud

Københavns Kommune har forskellige former for botilbud til borgere med handicap. Læs om mulighederne her.

Københavns Kommune driver forskellige former for botilbud til borgere over 18 år med nedsat funktionsevne. Afhængigt af dit behov kan du søge om en plads i en af kommunens botilbud, bofællesskaber, opgangsfællesskaber eller egen lejlighed. Du kan også søge om en aflastningsplads. 
Københavns Kommune har syv centerfællesskaber, som samlet råder over forskellige former for botilbud til borgere med handicap: 

De enkelte botilbud kan beskrives inden for to hovedkategorier afhængigt af, om du som beboer: 

  1. har brug for omsorg, pleje og/eller pædagogisk støtte døgnet rundt, eller
  2. kan bo i en mere selvstændig boform

Det er Borgercenter Handicap, der vurderer, om du kan visiteres til et botilbud, en mere selvstændig boform eller om dit behov for støtte kan afhjælpes på andre måder.  

Sagsbehandlingsfrist:

6 uger

Økonomi:

Som beboer i et af kommunens botilbud skal du betale husleje, el og varme. De fleste boliger har et huslejeniveau, der kræver, at du har en pension som indtægtsgrundlag. Det er frivilligt, om du vil benytte muligheden for eksempelvis vask og kost i botilbuddet, eller om du vil købe ydelserne et andet sted.

Det kan du få hjælp til

Feedback