Om boligændringer

Her kan du læse om, hvem der kan søge om hjælp til boligindretning eller boligændringer, og om hvordan du søger.

Hvis du eller dit barn har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du få hjælp til nødvendig indretning af din bolig, så den passer bedre til dig og dine behov. Det kan fx være  fjernelse af dørtrin, opsætning af trappelift, ændringer af dørbredder, opsætning af særlige greb i badeværelset, opsætning af gelænder, automatiske døråbnere og lign.

Du kan få boligændring uanset om du bor til leje, er andelshaver eller ejer din bolig.

Det er en forudsætning, at boligændringerne i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne, og at problemet ikke kan afhjælpes på anden vis, fx ved hjælp af hjælpemidler eller hjemmepleje. 

Hvis din nuværende bolig ikke kan ændres i tilstrækkelig grad, kan kommunen yde hjælp til at dække de udgifter, der er forbundet med at finde en ny og mere tilgængelig bolig til dig. 

Sagsbehandlingsfrist:

Boligindretning, servicelovens paragraf 116 (hjemmebesøg): 16 uger
Boligindretning, servicelovens paragraf 116 (kontor): 8 uger

Det kan du få hjælp til

Feedback