Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse

Læs om mulighederne for uddannelse og job på særlige vilkår.
Du kan filtrere på Muligheder
Beskyttet beskæftigelse er for dig, der er i stand til at producere og indgå i en hverdag på en arbejdsplads - selv om du har en funktionsnedsættelse.
Du har mulighed for at få et fleksjob, hvis du ikke kan arbejde på normale vilkår på grund af din funktionsnedsættelse.
Specialindsats Handicap kan hjælpe dig med at afklare, om du kan blive godkendt til at få fortrinsadgang, når du søger en stilling hos offentlige arbejdsgivere.
Genbrugsriget tilbyder beskæftigelse til borgere, som har et handicap, og som kan have svært ved at varetage et job uden støtte.
Jobmatch tilbyder afklarings- og mentorforløb samt job med løntilskud til Københavnere, der har en førtidspension eller er tilkendt fleksjob.
Kilden er et tilbud til mennesker, der har fået en hjerneskade i deres voksenliv.
Kunstskolen tilbyder undervisning til voksne udviklingshæmmede, der ønsker at arbejde med kunst.
KLAPjob laver skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder, som er tilkendt førtidspension eller fleksjob.
Hvis du er nyuddannet og har et handicap, har du mulighed for at søge et job med løntilskud for handicappede.
Juno er et specialiseret beskæftigelsestilbud for borgere med handicap, der arbejder med medieproduktion og events.

Sider

Det kan du få hjælp til

Feedback