Økonomi

Økonomi

Læs om dine muligheder for økonomisk støtte og kompensation, fx merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.
Du kan filtrere på Målgrupper
En enkeltydelse er en mulighed for økonomisk hjælp til helt nødvendige udgifter, som du ikke kan betale på anden måde.
Som forældre til et barn med handicap kan I søge om at få dækket ekstra udgifter på grund af jeres barns funktionsnedsættelse. Læs, hvem der kan få dækket hvad, og hvordan du søger.
Er du over 18 år, kan du søge kommunen om tilskud til de ekstra udgifter, du har i din dagligdag som følge et fysisk eller psykisk handicap.
Du har mulighed for orlov fra dit arbejde, hvis du ønsker at passe en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. I pasningsperioden kan du få støtte fra kommunen i op til seks måneder.
Hvis du er folkepensionist eller fik bevilget førtidspension før 2003, kan du søge diverse økonomiske tillæg. Det afhænger som oftest af din indkomst eller formue, hvad du kan få tilskud til.
Du kan søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis du har et løntab som følge af dit barns nedsatte funktionsevne.
Læs mere om, hvordan I søger om et behandlingsmæssigt fripladstilskud til jeres barn.
Hvis du har en nedsat arbejdsevne på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager, så kan det være, at du kan få revalidering.

Det kan du få hjælp til

Feedback