Hjælp til selvhjælp

Hjælp til selvhjælp

Læs om mulighederne for rådgivning, oplæg, kurser, personlig støtte og andre tilbud, der kan bidrage til egenmestring og håndtering af konkrete udfordringer i hverdagen.
Du kan begrænse listen på denne side med knapperne nedenfor
Åben Rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til børn og unge i København med autisme eller andre diagnoser i alderen 0-23 år samt familier til børn og unge med nedsat funktionsevne.
Din Rådgivning er et et gratis, åbent og anonymt tilbud til dig, der bor i Københavns kommune i alderen 18-65 år, og som har en autismediagnose eller anden diagnose/funktionsnedsættelse.
Familiebehandling dækker forskellige typer af indsatser, der har til formål at få hverdagen til at fungere i familien.
KIFU er en kommunalt støttet idrætsforening for københavnere med udviklingshæmning og andre særlige behov.
Kontaktpersonerne i Familiehuset yder pædagogisk vejledning og støtte til unge op til 18 år i forbindelse med konkrete udfordringer.
Familiehuset tilbyder forskellige oplæg, kurser og gruppeforløb til familier til børn og unge med handicap. Se alle tilbud her.
Forældre til børn eller unge med nedsat funktionsevne har mulighed for at få råd og vejledning fra familiekonsulenter i familiehuset til løsning af konkrete problemstillinger.
Her kan du læse om gruppeforløb for søskende til børn og unge med handicap.
Børnecenter København er en specialrådgivning for børn og unge i København mellem 0-18 år med funktionsnedsættelser.
Læs om mulighederne for træning, genoptræning og fysioterapi for børn og unge i Københavns Kommune.

Det kan du få hjælp til

Feedback