Hjælp i dagligdagen

Hjælp i dagligdagen

Læs om dine muligheder for hjælp til personlig pleje, daglig husholdning, aflastning - og meget mere.
Du kan filtrere listen på Målgrupper og Typer af hjælp
Som forældre til et barn med handicap har I mulighed for at søge afløsning og aflastning i eller uden for hjemmet.
For at tilgodese et barns eller en ungs behov bedst muligt, er det i nogle situationer det bedste med en anbringelse uden for hjemmet.
Med en BPA-ordning kan du selv ansætte handicaphjælpere, der kan ledsage dig og give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.
Har du behov for hjælp til at strukturere og meste dagligdagen i eget hjem, kan du søge om bostøtte fra en hjemmevejleder.
Københavns Kommune kan tilbyde dig handicapkørsel med Movia Flextrafik, hvis du opfylder nogle bestemte betingelser.
Hjemmetræning er en mulighed, hvis I som forældre ønsker at træne jeres barn derhjemme. Det kan ske i stedet for eller kombineret med et dagtilbud.
I kan søge om korterevarende træning til jeres barn, hvis barnet har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og har brug for træning i en kortere periode.
Hvis du er mellem 12-67 år og ikke kan færdes på egen hånd, kan du søge om personlig ledsagelse til aktiviteter uden for hjemmet.
Barnet eller den unge kan komme i pleje hos en person i sit netværk, som har lyst og overskud til at tage sig af barnet.
Du kan søge om personlig hjælp og pleje, hvis du midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at varetage personlig pleje på grund af din funktionsnedsættelse.

Sider

Feedback