Bolig

Bolig

Læs om boligændringer og indstilling til boliger og se oversigt over bo-, døgn- og aflastningstilbud.
Du kan filtrere på Målgrupper, Typer af hjælp og Funktionsnedsættelse
Københavns Kommune råder over en række forskellige former for botilbud til borgere med handicap. Læs om mulighederne her og få overblik over visitationsprocessen.
Albatros er et botilbud til borgere over 18 år, som har betydelige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.
ASPECT består af 5 botilbud til unge over 18 år med autismespektrumforstyrrelser.
Baunegård er en døgninstitution til børn med autismespektrumforstyrrelser og eventuelle tillægsdiagnoser.
Bofællesskaberne består af en række botilbud til voksne borgere med udviklingshæmning.
Botilbuddene Amagerstrand består af flere afdelinger delt op i to botilbud, Pallesvej og Strandlodsvej, for borgere over 18 år med nedsat psykisk funktionsevne.
Botilbuddene Campo består af en række botilbud til udviklingshæmmede borgere over 18 år, der har behov for pædagogisk støtte i hverdagen.
CAS 1 er et botilbud til borgere over 18 år med varig nedsat funktionsevne.
CAS 2 "Solisterne" er et skærmet botilbud til borgere over 18 år med varigt fysisk/psykisk funktionsnedsættelse.
CAS 3 er et botilbud til borgere over 18 år med forskellige former for fysiske og psykiske handicaps og/eller med autismespektrumforstyrrelser

Sider

Det kan du få hjælp til

Feedback