Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud

Få overblik over dagtilbud, beskyttet beskæftigelse og andre aktiviteter.
Du kan filtrere listen på Målgrupper og Centre
Et aktivitets- og samværstilbud tilbyder aktiviteter, beskæftigelse og samvær for dig, der har en varig funktionsnedsættelse. Borgercenter Handicap visiterer til tilbuddene. Se her, hvordan du bliver indstillet til et dagtilbud.
Dagcenterets målgruppe er borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne fra 18 år og opefter.
Aktivitets- og samværstilbuddet Brønshøjvej retter sig mod udviklingshæmmede borgere fra 18 år og opefter.
Spisehuset er et beskæftigelsestilbud med drift af kantine/café for voksne borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
Autismetilbuddet er et aktivitets- og samværstilbud for borgere fra 18 år og opefter for borgere med infantil eller atypisk autisme.
Dagklubben Borgervænget er et aktivitets- og samværstilbud for borgere mellem 18 og 67 år med varig funktionsnedsættelse.
Dagtilbuddene på Lærkevej er aktivitets- og samværstilbud for borgere med nedsat funktionsniveau i alderen fra 20 til 67 år.
Dagtilbuddet Strødammen er et privat samværs- og aktivitetstilbud målrettet voksne med erhvervet hjerneskade.
Dagtilbuddet Søndre fasanvej er et aktivitets- og samværstilbud for unge og voksne fra 19 år med fysisk eller psykisk handicap.
Genbrugsriget er et beskæftigelsestilbud til voksne brugere i aldersgruppen 18 år og opefter.

Sider

Det kan du få hjælp til

Feedback